Výcvik pistole LEVEL 3

V obou předchozích fázích došlo k osvojení technik obranné střelby, ale stále zde chybí pro nácvik skutečných situací to hlavní - reálný soupeř.

Cena:
6 190 Kč

V předchozím výcviku se střelci potýkají s časem, fyzickou zátěží a dalšími stresovými faktory, ale ve fázi 3 přistupuje komplikace spočívající v tom, že při konfrontaci může svou akci provést ten druhý rychleji, lépe a hlavně v pravý okamžik. V této fázi se instruktoři zaměřují na psychickou přípravu a vlastně zde popisují celý vznik, průběh a ukončení konfliktní situace. 

  • Tento LEVEL je natolik náročný, že budete na začátku kurzu přezkoušeni ze znalostí z kurzů úrovně LEVEL 1 a LEVEL 2!
  • Získáte dovednosti v základních taktických postupech.
  • V této fázi také seznamují střelce s účinky střeliva na lidský organismus a uvádějí možnosti využívání balistické ochrany.
  • Zároveň zde uvádějí, že střelec, který dosáhl třetí fáze výcviku, musí být natolik zkušený, aby mohl začít i se složitějšími střeleckými technikami, jako je střelba za pohybu, za snížené viditelnosti, střelba na velmi krátké vzdálenosti a drilly s tím spojené, příprava na střelbu po zranění, pohyb v zástavbě s očekáváním útočníka apod.
  • Dále vás seznámí s identifikací rizik a s obranou vaší zbraně proti zcizení.
  • Vrcholem této fáze je integrace všech složek přípravy do jednoho funkčního celku a k tomu jsou využívány modelové situace.
  • Pro tyto modelové situace využíváme zkušené instruktory s praxí z Policie ČR.

Kurz je také určen pro příslušníky ozbrojených sil ČR, policisty ČR, pracovníky bezpečnostních agentur a strážníky městské policie. Jmenovaní příslušníci pro tento výcvik nemusí vlastnit zbrojní průkaz.