PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel e-shopu SHORTY tactical na stránkách www.shortytactical.cz IČO 74122533  sídlo Jeníkovská 1560/103, Čáslav, 28601 zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je SHORTY tactical IČO 74122533  se sídlem Jeníkovská 1560/103, Čáslav, 28601 (dále jen „správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: shorty.tactical@gmail.com, tel.: +420 775 302 661 ;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě shortytactical.cz.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění kupní smlouvy.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce shortytactical.cz podle paragrafu 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo).

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem.

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek).

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:

1. na přístup ke svým osobním údajům;

2. na opravu osobních údajů;

3. na vymazání osobních údajů;

4. vznést námitku proti zpracování;

5. na přenositelnost údajů;

6. odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: shorty.tactical@gmail.com;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce shortytactical.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce.

3. Správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato pravidla vstupují v platnost 13. února 2019